Afbeelding(en): Thomas Nijkamp

Door Rudi Hofman

LOCHEM / DEVENTER “Als je echt om de toekomst geeft, kom dan werken in het onderwijs.” Deze oproep doet Aziz Maskoul vanuit zijn hart. De 40-jarige Lochemer met Marokkaanse roots maakte zelf de overstap van het ondernemerschap naar het onderwijs. Sinds 1 januari 2023 is hij de trotse directeur van islamitische basis- school De Zonnebloem in Deventer.

Door Rudi Hofman

De vraag of hij zichzelf als zijinstromer zet, vindt Maskoul lastig te beantwoorden. In het verleden was hij immers een jaar of veertien actief als gymdocent in onder meer Arnhem, Doetinchem, Voorst en Deventer. Die rol pakte hij in 2022 bij toeval weer op voor De Zonnebloem en voor islamitische basisschool De Roos in Apeldoorn. Dat deed Maskoul omdat hij vanuit zijn eigen uitzendbureau Opus Groep geen geschikte kandidaat kon leveren.

Meer impact
Maskoul: “Ik merkte dat mijn impact als gymleraar tussen de vier muren zo weinig was dat ik feitelijk elke les weer opnieuw moest beginnen. Ik wilde graag meer impact ma- ken en daarom ben ik stage gaan lopen op de Vrije school in Zutphen. Gelijktijdig heb ik de cursus Leiding geven in het onderwijs gedaan.”

‘Ik wilde graag meer impact maken en daarom ben ik stage gaan lopen op de Vrije school in Zutphen’

In oktober 2022 maakte de conciërge van De Roos Mas- koul erop attent dat ‘ze’ voor De Zonnebloem een direc- teur zochten. Daarna wezen ook een lid van Maskouls sportschool Way to Fit in Lochem (deze had op zijn top 1480 leden) en een vriend hem op deze vacature.

Dit zette de Lochemer aan het denken: “Blijkbaar zien ze iets in mij en ik besloot te solliciteren. De sollicitatie- commissie was bang dat ik te veel manager zou zijn voor het onderwijs. Ik heb ze één ding beloofd: dat ik bereid was buiten mijn kaders te treden. Uiteindelijk kreeg ik de baan.” In maart 2023 verkocht Maskoul zijn twee bedrijven in Lochem.

Ruim een jaar na zijn aantreden, staat De Zonnebloem er uitstekend voor. “We zijn heel erg aan het groeien. Toen ik hier begon, hadden we 147 leerlingen en nu zijn dat er 185. Daarnaast staan er vijftig à zestig kinderen op de wachtlijst. Hoe ik dit verklaar? Nou men ziet dat onze basisschool op islamitische grondslag echt kwaliteit levert”, zegt Maskoul.

 

Nederlands spreken
Voor 95 procent is De Zonnebloem een reguliere basis- school die als alle andere basisscholen gebruikmaakt van Nederlandse lesmethodes. Naast vakken als rekenen en burgerschap is er extra aandacht voor de Nederlandse ge- sproken en geschreven taal. Afspraak is dan ook dat leer- lingen op school de hele dag Nederlands spreken en dat dit ook gebeurt als ouders hun kind wegbrengen of ophalen.

Enig verschil is, zo legt de directeur uit, het sausje dat over De Zonnebloem is gegoten; het sausje van de Islam. We- kelijks krijgen de leerlingen drie kwartier godsdienstles en drie kwartier Koranles. Daarnaast wordt er vier dagen per week gebeden in de speciale gebedsruimte.

Maskoul geeft toe dat hij vooraf zelf vooroordelen had voordat hij met de aan het Andriessenplein in de Vijfhoek gevestigde school kennismaakte. “Ik vroeg me af of ze hier wel Nederlands spraken en kwaliteit leverden. Nu daag ik iedereen die hier vraagtekens bij heeft uit om een kijkje in onze school te komen nemen.”

Op school probeert Maskoul ‘een echte collega’ te zijn, al is hij zich zeker bewust van zijn leidende rol. “Ik ben een mensenmens. Bij mij kan in principe alles mits het de kin- deren ten goede komt. Eerst kijken we naar wat de leer- ling nodig heeft, daarna naar wat je ziet gebeuren in zijn of haar leerproces en vervolgens naar wat is er nodig om het leerproces te bevorderen. Als schoolleider vraag ik me telkens af wat wij als team kunnen doen om tot optimale leerresultaten te komen.”

Goede samenwerking
Ondersteuning krijgt het team van de islamitische basis- school van reken- en taalcoördinatoren, interne begelei- ders en een gedragsspecialist. Zonder een goede samen- werking van alle betrokkenen kan een school volgens Maskoul nooit de gevraagde kwaliteit leveren.

Aziz Maskoul verkocht zijn twee bedrijven in Lochem om het onderwijs in te gaan.

Het belang van samenwerken kwam een tijdje terug mooi naar voren tijdens een workshop schapendrijven die de directeur en zijn collega’s volgden. “Samenwerken is hét succes. Je moet blind op elkaar kunnen vertrouwen. Ik ben op school meer de leidende herder die de andere herders in staat stelt de kudde te leiden.”

Wil, lef en verantwoordelijkheid
Het mooiste aan het werken in het onderwijs vindt Mas- koul dat je daadwerkelijk impact hebt op de toekomst van het kind. Maar wat zijn dan in zijn ogen de belang- rijkste vereisten waaraan een leerkracht moet voldoen? “De didactische en pedagogische vaardigheden kun je leren, maar dat alleen is niet voldoende. Je moet de wil, de intrinsieke motivatie hebben om kinderen iets te wil- len leren, het lef hebben om buiten de kaders te durven denken, over verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen groep beschikken en je moet een teamspeler zijn”, aldus de Lochemer.

Iedereen die twijfelt of een baan in het onderwijs iets voor hem of haar is, kan het antwoord op deze vraag volgens Aziz Maskoul eenvoudig vinden: “Als je een school binnen- stapt en je krijgt daar een warm gevoel bij en denkt hier wil ik onderdeel van zijn, dan moet je de stap zetten en in het onderwijs beginnen. Dit is geen baan maar een roeping.”

Chat openen
1
Spoedklus of Persbericht?
Hallo, heb je een spoedklus? Neem dan via de app contact met me op. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Groet Rudi.